Descrierea comunei Todiresti

Din perspectiva geomorfologica, comuna Todiresti trebuie înteleasa în contextul mai larg al unitatilor geomorfologice din zona Podisului Sucevei precum si în contextul unitatilor geomorfologice prezente la nivelul Depresiunii Solonet.Depresiunea Solonet reprezinta urmatorul pas în demersul de descifrare a cadrului geomorfologic în care este situata comuna Todiresti. Depresiunea Solonet este o depresiune subcarpatica care se desfasoara de-a lungul râului Solonet.Din perspectiva strict geologica, comuna Todiresti este cuprinsa în limitele miceniului. Conform hartii geologice a judetului Suceava, comuna Todiresti se afla situata în unitatea de platforme. Aceasta este formata din straturi cvasiorizontale, la alcatuirea carora participa roci moi: nisipuri, pietrisuri, argile, marne, gresii precum si depozite loessoide.Din perspectiva pedologica, comuna Todiresti, este situata în zona temperata, subzona padurii. Tipurile de sol sunt podzo –luvice si brun – roscat luvic ( clasa cambisoluri) în cadrul etajului fagului si de amestec brun-roscat luvice si cenusii ( clasa luvisoluri/ argilluvisoluri) în cadrul etajului stejarului.Din punct de vedere seismic, zona este în perimetrul E – comuna Todiresti fiind situata, conform hartii tectonice, pe un fundament cristalin stravechi, afectat de cutari precambriene, acoperit cu o cuvertura sedimentara din cadrul placii tectonice est europene. Adâncimea de înghet maxim este 1,10 m .Relieful prezinta, din punct de vedere al conditionarilor de ordin tehnic, potential de construibilitate ( exceptie face versantul nordic al dealului „Osoi” – unde se constata posibilitatea producerii unor alunecari de teren).Comuna Todiresti este situata, conform hartii climatice, în limitele climei dealurilor si podisurilor ( 200 – 800 m ), districtul nordic, din cadrul provinciei de clima continentala. Clima comunei Todiresti este determinata de miscarea maselor de aer – principalele mase de aer sunt cele care vin dinspre vest, nord sau est. Masele de aer care vin dinspre vest îsi pierd treptat din umezeala în timpul escaladarii barierei Carpatilor Orientali, încât în partea estica implicit si în zona comunei Todiresti, ajung mai uscate, clima suferind un proces de continentalizare. Aerul de origine nordica aduce ninsori, iarna si ploi reci, primavara si toamna. Din est sosesc influente climatice continentale cu secete vara, cu cer senin, geruri si viscole iarna.Caracterul de clima temperat continentala este evidentiat si de temperaturile medii lunare, temperaturile extreme sau amplitudinile termice. Pentru zona de podis temperatura minima înregistrata este de -32,5 0 C iar temperatura maxima + 38,5 0 C , temperatura medie a lunii iulie este de 18 0 C – 19 0 C .Comuna Todiresti se înscrie perfect în acest context, temperatura medie anuala fiind de 7,3 0 C , maxima absoluta: 39,4 0 C- 17 august 1952, minima absoluta: -31 0 C – 20 februarie 1954. Temperatura medie multianuala pentru luna iulie este de + 18,1 0 C , iar pentru luna ianuarie este de – 5,1 0 C .Cantitatea precipitatiilor scade de la vest la est, în sensul diminuarii altitudinii reliefului la nivelul judetului. Comunei Todiresti îi sunt caracteristice valori ale precipitatiilor cuprinse între 600 si 700 l/m 2 an. Zilele cu cer acoperit sunt mai numeroase iarna si primavara; vara si mai ales prima parte a toamnei sunt caracterizate printr-un mare numar de zile senine.Comuna Todiresti este situata în bazinul hidrografic al râului Suceava, teritoriul sau administrativ fiind strabatut de pârâul Solonet si pârâul Ilisasca ( afluenti de dreapta a râului Suceava). Debitele acestora sunt relativ modeste datorita apropierii de izvoare ( Solonet si Ilisasca au izvoarele în regiunea deluroasa a judetului). Pârâul Solonet are un debit mediu anual de 1,15 m 3 / sec., iar pârâul Ilisasca un debit mediu anual de 0,86 m 3 /sec. Râul Suceava constituie limita naturala pentru teritoriul administrativ al comunei Todiresti ( separa teritoriile comunelor Todiresti si Darmanesti). Datorita debitului mare ( 17,42 m 3 /sec. respectiv locul 3, la nivelul judetului, dupa Bistrita si Moldova), râul Suceava constituie principalul element hidrografic care strabate teritoriul administrativ al comunei.Alte ape care dreneaza teritoriul administrativ al comunei sunt afluenti de stânga ai pârâului Solonet : Cajvana, Rastoace, Ruscanu.Desi necesita o serie de amenajari de consolidare a malurilor si îndiguiri pe unele portiuni atât pâraiele Solonet si Ilisasca cât si râul Suceava reprezinta premise favorabile dezvoltarii asezarilor umane.Flora, conform hartii vegetatiei, este cea specifica subzonei padurilor de fag si de stejar. Dintre raritatile vegetale întâlnite pe teritoriul comunei amintim laleaua pestrita ( fritillaria meleagris) si fagul rosu.Fauna este cea specifica zonei podisului Sucevei si este reprezentata de mistret, viezure, animale de prada ca lupul si vulpea, pasari precum cinteza sau ciocanitoarea - caracteristice padurilor de foioase. Acestora li se adauga o serie de specii care provin din alte etaje, dar care au gasit aici un mediu favorabil: iepurele ( caracteristic silvostepei), caprioara, veverita ( caracteristice etajului coniferelor) – cu observatia ca nu toate pot fi categorisite ca specifice pentru fauna comunei.Potrivit schitei ihtiologice, comuna Todiresti se afla situata în limita ariei de raspândire a lipanului.Din perspectiva pedologica, comuna Todiresti, este situata în zona temperata, subzona padurii. Tipurile de sol sunt podzo –luvice si brun – roscat luvic ( clasa cambisoluri) în cadrul etajului fagului si de amestec brun-roscat luvice si cenusii ( clasa luvisoluri/ argilluvisoluri) în cadrul etajului stejarului.Populatia însumeaza 5870 locuitori, din care: Todiresti cu 1573 , Costîna 1364, Parhauti 1182, Sîrghiesti 154 si Solonet 1597. Analizând dinamica evolutiei populatiei din anul 1985 pâna în prezent se cunoaste o scadere a populatiei comunei, astfel daca în anul 1985, populatiei comunei era de 6617 locuitori, în anul 2007, populatia comunei este de 5870 locuitori.Comuna Todiresti este constituita din 5 sate: Todiresti, Costîna, Parhauti, Sîrghiesti si Solonet.Comuna Todiresti este traversata de Drumul Judetean 178 A ( Scheia – Mihoveni – Costîna – Parhauti – Todiresti – Solonet – Pîrtestii de jos – Pârtestii de Sus) care leaga municipiul Suceava cu orasele Solca si Cajvana, de Drumul Judetean 209 D ( Liteni - Costîna – Darmanesti – Serbauti – Siret) care face legatura între orasele Liteni si Siret. Si Drumul Judetean 178 D ( Solonet – Cajvana) care leaga municipiul Suceava prin Drumul Judetean 178 A de orasul Cajvana.Un loc de o importanta aparte este ocupat, în cadrul transporturilor de Calea ferata Darmanesti – Vatra-Dornei ( pe teritoriul administrativ al comunei Todiresti linia este simpla si electrificata). Construita în anul 1896, aceasta cale ferata asigura transportul marfurilor si al persoanelor si în plus poate prelua traficul feroviar în cazul unor avarii pe linia Suceava – Vatra –Dornei, via Suceava Est. Comuna beneficiaza de avantajele trecerii acestei cai ferate pe teritoriul sau administrativ prin intermediul statiilor CFR de tip halta existente în satele Parhauti si Todiresti.În totalitatea lor drumurile comunale însumeaza 136 km . din care 5,2 km asfaltate.Cele mai utilizate mijloace de transport pentru sosirea în comuna Todiresti sunt autoturismele proprii, mijloacele de transport în comun si trasportul pe cale ferata.Comuna Todiresti este alimentata din reteaua aeriana de distributie, pe medie tensiune. Toate strazile din localitatile comunei sunt prevazute cu instalatii de iluminat public.La nivelul comunei functioneaza telefonia fixa prin „Romtelecom” si alte retele cît si telefonia mobila.La nivelul comunei nu este înca legata la o sursa de alimentare cu gaz metan, principala sursa de încalzire fiind aceea cu combustibili solizi, iar pentru prepararea hranei, cu butelii de gaz.Majoritatea gospodariilor din cele cinci localitati componente au ca sursa de apa potabila, pânza de apa freatica, prin puturile sapate de tip rural amplasate în curtile gospodariilor sau pe marginea drumurilor.Localitatile componente comunei Todiresti nu dispun înca de un sistem centralizat de canalizare.

Back